Skip to content

(C16) - Idler Wheel White

$12.00

Polaris Small Idler Wheel C16

Small Idler Wheel for the following Pool Cleaners:

  • Polaris 180
  • Polaris 280

Polaris C16